FLOYDCOM

Referencie

Rekonštrukcia hotela Color

Na tomto projekte sme sa podieľali cirka päť mesiacov a postupne realizovali jednotlivé profesné dodávky.

Cieľom bola rekonštrukcia kongresovej časti pre aktuálne požiadavky, nový bar a terasy hotela.

Dodávka kabeláží pre dátové rozvody, multimediálne rozvody, koaxiálne a audio rozvody, požiarne audio rozvody, EZS kabeláže, kamerový rozvod.

Inštalácia a dodanie výkonného EPSON projektora, Samsung 4K LED TV, Samsung digitálny Flipchart, prezentačná technika, satelitná technika, Wi-Fi sieť, ozvučenie konferenčných miestností, baru, terasy...
Späť na Referencie
Copyright © 2009 FLOYDCOM.