FLOYDCOM

Reference

KIA INSTORE

Dodávka a inštalácia audio, video a data kabeláží pre nový KIA Instore v Bratislave.

Multimediálna audio a video technika.
Video mapovanie projekčnou technikou EPSON. [více]

HOTELOVÁ SAMSUNG INŠTALÁCIA

Dodávka a inštalácia nového Samsung systému v hoteli Grand Bellevue.
Vysoké Tatry - Starý Smokovec.

Hotelové TV Samsung.
Hotelový systém Samsung REACH.
Dátová komunikácia cez existujúce koaxiálne rozvody. [více]

Multimediálny upgrade

Rekonštrukcia klienstského priestoru.
Audio a multimediálna technika. [více]

Nová prevádzka

Výstavba novej prevádzky [více]

MULTIMEDIALNA PREZENTACIA

Výstava noviniek multimediálnej techniky.

- SAMSUNG 8K TV
- Dual SAMSUNG panel
- dotykový/nedotykový 13" info panel SAMSUNG
- séria reproduktorov
- laserové EPSON projektory
- kreatívne video mapovanie na objekty (fľaša)
- projekčná fólia pre dočasné ale... [více]

Nový systém pre domáce kino

Dodávka a inštalácia:

- frézovanie a inštalácia kabeláží pre zvuk
- reproduktory TAGA do SDK steny a stropu
- audio systém YAMAHA (Dolby Atmos, DTS X)
- multimediálny streamer ZIDOO [více]

Laboratórium molekulárnej biológie

Dodávka a inštalácia:

- štruktúrovaná kabeláž
- data rack a hardvérové vybavenie
- kamerový systém s dohľadom
- Wi-Fi sieť
- videokonferenčný systém
- správa a dohľad nad systémom pracovného týmu

Z bezpečnostných dôvodov nie je možné publikovať viac obr... [více]

Copyright © 2009 FLOYDCOM.